задатак 1.

карте
задатак 1.

У кутији се налази 7 карата. Бројеви од 1 до 7 исписани су на овим картама, тако да се на свакој карти налази тачно један број. Први мудрац случајним избором узима тачно 3 карте из кутије. После тога други мудрац узима 2 карте из кутије у којој остају две карте. Први мудрац каже другом: “ Знам да је збир бројева твојих карата паран број“.
Како је први мудрац ово закључио?
Колики је карата првог мудраца?

а) 10 б) 12 в) 6 г) 9 д) 15

Advertisements
Објављено под Такмичења | Оставите коментар

задатак 1.

пирамида

задатак 1.

Основа тростране пирамиде је троугао, чије су странице 10, 12 и 15. Ако је висина пирамиде 7, израчунати површину и запремину пирамиде. Познато је да су све бочне ивице нагнуте под истим углом у односу на раван основе. За колико ће се променити запремина, ако се висина повећа за 4?

Објављено под Матура | Оставите коментар

задатак 1.

задатак 1.

Објављено под IV разред | Оставите коментар

задатак 1.

задатак 1.

Објављено под III разред | Оставите коментар

задатак 1.

сфера

Задатак 1.

Решити систем једначина:

x(x-y)(x-z)=a
y(y-x)(y-z)=3
z(z-x)(z-y)=3

Дискутовати решење по параметру а.
Да ли се може решење објаснити геометријски?

Објављено под II разред | Оставите коментар

задатак 1.

задатак 1.

Објављено под I разред | Оставите коментар